De adviesraad van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning adviseert - gevraagd en ongevraagd - het gemeentebestuur op de terreinen wonen, welzijn en zorg. Het is een onafhankelijk adviesorgaan.

De adviesraad heeft deelnemers die vanuit verschillende invalshoeken hun inbreng leveren op de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning).

Voor de WMO-adviesraad Tytsjerksterdiel klik hier

Voor de WMO-adviesraad Achtkarspelen klik hier