Wat leeft er onder de mantelzorgers in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Via allerlei kanalen wordt het Steunpunt Mantelzorg op de hoogte gehouden en laat ze zich op de hoogte houden.

Bijvoorbeeld via collega’s van de thuiszorg, de doktersassistente, de kerken, vrijwilligersorganisaties, MEZZO, enz. Maar we hadden het gevoel dat het nog beter kon.

Om juist lokaal steeds goed op de hoogte te blijven van de ondersteuning die in de dorpen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gewenst is heeft KEaRN in 2014 het initiatief genomen om een klankbordgroep op te richten. Deze klankbordgroep bestaat uit 4 ervaringsdeskundigen n - (ex) mantelzorgers. Zij wonen verspreid over beide gemeenten.

De klankbordgroep is een informele groep die de belangen van mantelzorgers mede behartigen. Ze leggen hun oor te luister in hun naaste omgeving.

Een aantal malen per jaar komt de klankbordgroep met de medewerkers van KEaRN Steunpunt Mantelzorg bijeen om te kijken hoe we onze dienstverlening in beide gemeenten kunnen verbeteren.