In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor respijtzorg en een ervaringsverhaal van Janny. 

U kunt de nieuwsbrief hier lezen.