Steunpunt Mantelzorg:

 

 • Biedt een luisterend oor
 • Geeft informatie en advies
 • Biedt onderlinge steun
 • Is voor mantelzorgers van alle leeftijden

Als mantelzorger komt er veel op u af. Er kan op een gegeven moment behoefte ontstaan aan contact met anderen: een luisterend oor, om uw verhaal even kwijt te kunnen.U wilt graag contact met instanties en vraagt om een goede doorverwijzing of u heeft vragen over het omgaan met een bepaalde zorgsituatie.

Hoe uw situatie ook is en welke mantelzorgtaken u ook verricht, het is belangrijk om uw eigen behoeften niet uit het oog te verliezen. Het welzijn van de mantelzorger is voor het blijven uitvoeren van de mantelzorgtaken van groot belang.

Het Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers en biedt onafhankelijke ondersteuning en advies, waarbij het belang van de mantelzorg het enige uitgangspunt is.
Ook jonge mantelzorgers die thuis opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd of een gehandicapt familielid kunnen bij het steunpunt terecht.

U kunt bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor:

 • Individuele ondersteuning
 • Informatie, advies of een gesprek over een mantelzorgsituatie.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten
 • Informatie over uiteenlopende onderwerpen aan mantelzorgers tijdens een themabijeenkomst of cursus.
 • Contact met andere mantelzorgers.
 • U kunt ervaringen en tips uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan.
 
Tevens wil het Steunpunt Mantelzorg:
 • Zorgdragen voor individuele en collectieve belangen-behartiging.
 • Andere organisaties bekend maken met mantelzorg door het geven van o.m. voorlichtings-bijeenkomsten.
 • Bespreekbaar maken van problemen en knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen.

U kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvend, en kosteloos, huisbezoek

Elingsloane 2A

9251 MN  Burgum

Telefoon: 0511- 46 52 00

E-mail: mantelzorg@kearn.nl

Het Steunpunt Mantelzorg is onderdeel van KEaRN welzijn.