‘Een trouwe kameraad’, dat wil de ZaZa zijn voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Zaza is de naam van het toegewijde kakkerlakvriendje van Pluk (uit Pluk van de Petteflet van Annie M.G.Schmidt)

Zaza vrijwilligers aan het woord
Plony Fernee: ‘Als ik er aan mee kan helpen om af en toe de zon te laten schijnen voor een ernstig ziek kind, de ouders of broertje/zusje, gewoon door er te zijn, dan leg ik hierin mijn liefde voor mensen. Luisteren, fluisteren, koesteren of zwijgen met open handen; er zijn.’

Wilma Miedema: ‘Het lijkt mij erg zinvol om een gezin te helpen/ondersteunen waar een ernstig ziek kind is. Belangrijk is dat de ouder(s) en eventueel andere gezinsleden de ruimte krijgen om even de accu op te kunnen laden, zodat ze zelf zoveel mogelijk de verzorging van hun eigen kind kunnen volhouden.’

Graag komt ZaZaZorg in contact met gezinnen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een kind met een ernstige ziekte heeft een ongelofelijk effect op het leven en welbevinden van het gezin. Er wordt veel van het gezin gevraagd.

Zaza vrijwilligers zijn specifiek opgeleide vrijwilligers en komen bij het gezin thuis. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen voor deze gezinnen. Tijd, aandacht en ondersteuning zijn sleutelwoorden voor onze vrijwilligers. Van hun aanwezigheid gaat een stimulerende werking uit naar het gezin, die hieruit nieuwe moed en energie kunnen putten. Het contact met het gezin kan een enkele keer zijn, maar het kan ook meerdere keren betreffen en/of over een langere periode.

De werkzaamheden van Zaza vrijwilligers zijn maatwerk. ZaZa werkt aanvullend op de formele zorg, als die aanwezig is. Zo kunnen vrijwilligers ingezet worden voor ondersteuning bij de zorg, maar ook voor bijvoorbeeld boodschappen, koken, spelen met de kinderen of iets in de tuin doen. Zij verrichten echter geen medische of verpleegkundige handelingen. Kent u een gezin dat extra steun kan gebruiken, bel of mail naar:Info@zazazorg.nlof 06-29506653

Kijk voor meer informatie over ZaZazorg op de website www.zazazorg.nl